Edukacja żywieniowa

Oferta

Edukacja żywieniowa

Edukacja zdrowotna, w tym edukacja żywieniowa jest specjalnością pedagogiki, ale łączy się z wieloma naukami, głównie medycznymi.

Dlaczego tak duży nacisk kładę na edukację zdrowotną? Na początek trochę danych liczbowych.

Obliczono, że procentowy udział w kształtowaniu naszego zdrowia przedstawia się następująco:

  • czynniki genetyczne – 16%
  • środowisko – 21%
  • opieka zdrowotna – 10%
  • styl życia – 53%

To równie ciekawe, jak i przerażające, że cały system opieki zdrowotnej w zaledwie 10% wpływa na nasze zdrowie. Pociechą może być natomiast fakt, że styl życia stanowi aż w 53% o naszym zdrowiu. I dlatego warto edukować, bo jak się okazuje, głównie my sami jesteśmy odpowiedzialni za własne zdrowie. Dlaczego jeszcze stawiam na edukację zdrowotną? Ponieważ doskonale wpisuje się ona w ekonomikę ochrony zdrowia.

Na system opieki zdrowotnej przeznacza się 90% nakładów finansowych, a jego efektywność szacuje się na około 11%. Z drugiej strony mamy edukację zdrowotną, na którą przeznaczone jest 1,5% (!) nakładów finansowych. A jej skuteczność w redukcji umieralności to 43%!

Na pierwszym semestrze studiów miałam przedmiot o nazwie „Podstawy prawne i ekonomiczne w ochronie zdrowia”. Wtedy też uświadomiono mi skalę zjawiska, które cząstkowo starałam się przybliżyć powyżej. Jak więc to możliwe, że płacimy 60 razy więcej na działania, które przynoszą jedynie ćwierć możliwych rezultatów?

A zatem co wiadomo o edukacji zdrowotnej?

  • Wiadomo, że promuje nasze zdrowie.
  • Wiadomo, że jest ekonomiczna.
  • A przede wszystkim – wiadomo, że jest skuteczna.

Zatem do dzieła!

Wróć na górę